ULO box 801 99ULO boxen finns i många olika varianter som har lite olika uttag. Boxen som sitter original på Puch N50 och även Maxi är av TYP 801 99. Det verkar som att Puch alltid använde just denna box. ULO boxens typnummer står på boxen bredvid dess uttag på så sätt som skissen visar.
Ulobox inkoppling
1~ Här ansluts Gul kabel från framljusspolen. Växelströmmen likriktas och laddar upp Ni-Cd-batteriet. Max 35W. Ingången är reglerad.
2~ Här ansluts Grön kabel från bromsljusspolen. Samma funktion som 1~, hjälper till att ladda batteriet. Alltså kan Gul och Grön kabel kastas om.
49a Från denna utgår likströmmen till blinkers, till uttag Nr1 på blinkersomkopplaren. Denna kabel är Röd/Svart på Puch. Boxen har inbyggd reläfunktion.
Blinkersfunktionen stängs av automatiskt då maskinen stängs av. Därför behövs inget tändningslås på Nevada Guld, Monatana Silver och Monza 4.
31 Detta är boxens jorduttag. Brun kabel. Det är viktigt att denna är ordentligt ansluten till maskinens ram.
49 Detta är ett likströmsuttag 6V direkt via batteriet till maskinens jord. Endast säkringen sitter emellan. Därför är denna alltid i funktion även då motorn är avstängd. På Puch brukar denna användas till likströmstuta, instrumentbelysning, och bromsljus.
Uttaget användes till likströmstuta på Monza 4. Röd Kabel.
3~ Detta är en oreglerad laddningsingång. Användes aldrig på N-maskiner i Sverige. Max 10W
4~ Detta är en oreglerad laddningsingång. Användes aldrig på N-maskiner i Sverige. Max 10W


Ulobox Kretskort
Förmodligen är detta kretsen just till 801 99, men det kan också vara en liknande variant. Som synes så har ingångarna 1~ och 2~ lika funktion. Dessa regleras av en värmekännande komponent så att laddningen stängs av när batterierna har uppnått en viss temperatur.


Reparation av Ulobox


Det är ganska vanligt att en gammal ULO box inte fungerar. I de allra flesta begagnade boxar är batterierna helt utslitna. Det är en allmän missuppfattning att bara man byter batterierna så kommer boxen att fungera igen. Tyvärr är det mycket vanligt att även elektroniken är defekt, och då är det lika bra att kassera boxen. De ursprungliga boxarna är nu 25-30 år gamla och det är helt normalt att denna typ av elektronik inte håller så längre vid denna typ av applikationer. Det finns dock äldre boxar som forfarande fungerar. Själv kör med en orenoverad box från 80-talet och den går praktiskt taget på full effekt ännu, men den har förmodligen inte används mycket tidigare.
Det är av kostnadsskäl tveksamt att göra batteribyte. Ett set batterier kostar upp emot 500kr, och risken finns att boxen ändå inte fungerar efter bytet; det är lätt hänt att man pillar sönder den gamla ärjade kretsen. De säljs nya kompletta boxar för 950kr på eBay, och i de flesta fall blir det en bättre affär. Visserligen är dessa boxar av en annan typ med endast en laddningsingång, men dessa går lika bra att använda bara man kopplar om kablarna. Det är nämligen inte nödvändigt att ladda med två ingångar då boxen endast används till blinkers; det räcker utmärkt att bara ladda med t.ex. bara bromsljusspolen. Boxarna användes till bl.a. tuta, bromsljus och instrumentbelysning i många fall varför man då behöver ladda med två ingångar.

Byt Batterier


Skulle man komma över en box som fungerar men blinkar svagt, så kan de vara lönt att byta batterierna om man kommer över några till ett vettigt pris. På denna sida visas hur batterierna byts: Byt Batterier

Ulobox batterier


Andra varianter av Uloboxen


Uloboxen som säljs på eBay nuförtiden har endast fyra uttag: 1~, 49, 49a, 31. Den har bara en ingång 1~ för laddning och laddas alltså med bara en spole. Det räcker dock utmärkt om boxen bara brukas till normal blinkersanvändning.

Ulobox