Tändsystemets Matematik


Förtändningen som funktion av vevpartiets vridningsvinkel


Puch  vevparti
Betrakta ovanstående enkla skiss av vevpartiet och kolven; Vevpartiet är vridet vinkeln v bakåt relativt övre dödläge. Om vinkeln v är lika med noll så står kolven i övre dödläge. Avståndet x kallas för förtändningsavståndet. Om x är lika med noll så står kolven i övre dödläge. Vi vill finna ett samband mellan förtändningen x och vridningsvinkeln v.

Geometrin i figuren och cosinussatsen ger;

(1)


Ett linjärt samband mellan a, b, c och x kan också ses i figuren;

(2)


I dessa två ekvationer är variabeln a en obekant som vi inte behöver. Därför eliminerar vi a ur ekvationerna och löser ut vinkeln v. När dammet har lagt sig så ger detta;

(3)


I Puchmotorn är vevstaken 90mm och slaglängden 43mm. Detta innebär att b=90mm och c=21.5mm. Dessa värden insatta i formel (3) ger;

(4)


Alltså; givet förtändningen x i millimeter så kan vi med formel (4) beräkna hur stor vinkel v svänghjulet skall vridas bakåt (medurs) från övre dödläge när brytaren skall öppna.
Vi tar en bra miniräknare och beräknar de vanligaste förtändningsvinklarna. Detta ger;

Förtändning x /(mm)1.41.61.82.02.22.42.6
Vinkel v /(grader)18.7020.0221.2522.4223.5424.6125.64

Att mäta så här små vinklar på svänghjulet kan i praktiken kan vara besvärligt. Det kan vara lättare att istället fästa en millimetergraderad tejpbit på svänghjulets periferi och vrida enligt denna skala. Vinklarna kan lätt översättas till längdmått på periferin med formeln för båglängd;

(5)

där L är vridningen i millimeter och d är svänghjulets diameter. Jag mätte diametern till d =116mm. Vet ej om detta stämmer på alla Puch? Tabellen övergår nu till;

Förtändning x /(mm)1.41.61.82.02.22.42.6
Båglängd L /(mm)18.9320.2621.5122.7023.8324.9125.96

Inställning av förtändningen för Puch Monza


Puch Montana N50 tändsystem

Inställning av förtändningsavståndet för Puch Monza till 1.8mm f.ö.d. Båglängden L skall i detta fall vara 21.5mm, dvs avståndet mellan de röda strecken i bilden är ca 21.5mm.

1) Tändstiftet monteras ur. Kolven ställs i övre dödläge med hjälp av en penna.

2) Sedan klistras måttet enligt bild med högra röda strecket mot markeringen i blocket.

3) Sedan vrids svänghjulet medurs tills det vänstra röda strecket står mot markeringen i blocket. Då skall brytaren öppna. Använd tex något mätinstrument för att kontrollera när brytaren öppnar.